Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho

Ze starojaponského originálu Gendži monogatari přeložil Karel Fiala, který 13. listopadu 2008 obdržel od japonského císaře Řád svatého pokladu, rozetu se zlatými paprsky, mimo jiné za šíření poznání o japonské klasické kultuře.
Ve čtyřech svazcích vydalo nakladatelství Paseka v Praze v letech 2002 až 2008.

Azumaja
Ilustrace ke kapitole 50 Venkovská chýše (Azumaja)

Lze říci, že "lyrický realismus" paní Murasaki je pro líčení krásy a bolesti tohoto "pozemského života" v jistém smyslu příhodnější než překombinovaný realismus evropské antiky a tradičního románu, v němž je všechno propojeno a každá postava a událost má svou zřejmou funkci. V jednosměrné ulici života, kde často utváříme, co jsme se neodvažovali tvořit, a konáme, co jsme nehodlali konat, je jedinou jistotou, na níž se shodneme, čas, který tupě a neúprosně plyne. Nic není zcela logické, nic není zaručeno - ani plamen lásky, ani bída či důstojnost života a smrti, jejíž tvář ostatně neznáme. Z toho, co se jednou stalo, nedokážeme nic dokonale napravit, vymazat z paměti, zapomenout nebo naopak oživit, neboť v tomto životě se nelze vrátit do téhož bodu.
Lyrický realismus je pouze kladením otázky, není sám o sobě odpovědí...
Karel Fiala
Komentáře překladatele Karla Fialy:
Základní interpretační problém
Struktura díla
Autorčin příběh I. Děvče bez vyhlídek a šlechtična ducha
Autorčin příběh II. Spisovatelka a dvorní dáma

Murasaki Šikibu jako rádkyně a buřička
Falešný svět a procitnutí
Estetická kvalita díla a mono no aware
Hřích a trest
Ratolesti znepřátelených rodů (Deset kapitol z Udži)
Svět přízraků a svět srdce

Ukázka ze 4. dílu románu (formát PDF)
Více informací o Příběhu prince Gendžiho a jeho českém překladu


Stránky Příběhu prince Gendžiho vytváří Denisa Vostrá ve spolupráci s překladatelem díla Karlem Fialou.