PŘÍLEŽITOSTNÝ SPOLEK

H A G O R O M O   K W A I

羽衣会

 

KUMOGADANI AKACUKA KAIDAN 蜘蛛谷赤塚怪談

STRAŠIDELNÝ PŘÍBĚH Z RUDÉ MOHYLY V PAVOUČÍM ÚDOLÍ

(baladická travestie s prvky japonského klasického hororu)

Scénář / Petr Holý a Denisa Vostrá

Režie / Denisa Vostrá a Petr Holý

Líčení / Petr Holý

Hudební mix / Michal Kouďa (z archivu Petra Holého)

Choreografie / Petr Holý a Denisa Vostrá

Scéna / Hagoromo kwai

Technické zabezpečení / Václav Hanžl

Kostýmy a rekvizity / Hagoromo kwai; Zdeněk Horčík (kolovrátek); Jan Gilhad Obdržálek a Jiřina Vorlová (mnišské roucho)

 

V roli stařeny Iwate         . . . . . . . . .           PETR HOLÝ

V roli mnicha Júkeie         . . . . . . . . .           DENISA VOSTRÁ

Úvodní slovo         . . . . . . . . . . . . . .             VÁCLAV HANŽL

    

Uvedení do děje:

1)    Stařena Iwate ve svém příbytku v horách spřádá konopí.

2)    Do blízkosti příbytku stařeny Iwate přichází mnich Júkei, který hledá, kam by složil hlavu; všimne si příbytku a žádá o nocleh.

3)    Iwate svolí, aby u ní Júkei přenocoval; ptá se, kam má Júkei namířeno, nostalgicky hovoří o svém životě a vyjadřuje smířenost se svým neblahým osudem.

4)    Júkei ve snaze pomoci stařeně pomoci nabízí, že se pomodlí za spásu její duše; stařena však po mnichových slovech spěšně odchází do hor pro dřevo a zakazuje mu přiblížit se k její chatrči.

5)    Júkei uvažuje o stařeniných slovech a začínají ho sžírat pochybnosti o tom, co je Iwate ve skutečnosti zač; rozhodne se, že se zachová podle slov svého mistra. Něco ho však táhne do zakázané chatrče...

 

MARIŠA SUZUMEBAČI GA KISAKI (毬叉雀蜂妃)

MARIŠA, KRÁLOVNA SRŠŇů

(snová féerie na motivy hry bří Mrštíků)

 

V rolích Mariši a Bábury         . . . . . . . . . . . . . .           Petr Holý a Denisa Vostrá

 

Představení se koná

v sobotu 15. července 2006 v 17 hodin

v sále Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1;

délka představení – cca 1 hod.

 

Obě premiérové hry obsahují ty nejlepší prvky z dříve uváděných představení a jsou určeny zejména k pobavení a osvěžení ducha v horkých letních dnech.

 Více o spolku HAGOROMO KWAI a jeho aktivitách se dočtete ZDE.