Tři posvátné hory Jamata: Kagu, Unebi a Miminaši

Jamato

52, I
Kolem ní se prostírá Jamato –
směrem k východní bráně
se teď zjara zelená hora Kagu
a tady zas Unebi,
svěží mladým listovím,
jež střeží bránu západní
a vedle ní mocná Miminaši,
hora zelené ostřice,
jež stojí jako strážný bůh
v Bráně půlnoční…
 
Západ slunce na hoře Unebi
Západ slunce na hoře Unebi

Západ slunce byl pro staré Japonce mystický moment, kdy bohyně Amaterasu, „Ta, jež září na nebi“, odchází spát do západního ráje, tam kam do Buddhovy náruče odcházejí i všichni smrtelníci.

Od nejstarších dob uctívali Japonci své hory jako vtělená božstva. V mnoha starých mýtech, jejichž ozvuky v Manjóšú ještě slyšíme, jsou hory zlidštěny natolik, že vystupují jako žárliví milenci:  

13, I
Hora Kagu milovala
mužnost vrchu Unebi
a hora Miminaši, bez sebe
žárlivostí, jí dala co proto.
A tak jako v dávných
dobách bohů i v čase našem
o druha musí bojovat
každý smrtelník
 
Hora Kagu je svou výškou a svým tvarem velice podobná Řípu a obřad „obhlédání kraje“, jenž na jaře prováděl císař, jako by z oka vypadl proroctví praotce Čecha:

Báseň císařova, když stoupal na horu Kagu, aby obhlédl svou zem:

2, I
Nejedno pohoří má Jamato,
já ale stoupám na nebeskou horu Kagu
zahalenou listovím
a z jejího vrcholku obhlédám kraj.
Nad nebeskoou plání
kouř z domácích krbů
stoupá a stoupá,
nad  mořskou šíravou
vznášejí se rackové
výš a výš.
Jaká nádherná země
je ten náš ostrov vážek,
naše Jamato.

Báseň císařovny:

28, I
Jaro už odešlo
a přišlo léto –
na vrcholku nebeské hory Kagu
suší se bělostná roucha.

Zpět na hlavní stránku Manjóšú