Pomůcky ke studiu japonštiny

Kartičky abeced a znaků k učebnici Japonština (PDF)

 • 1. lekce - abecedy: hiragana / katakana
 • 2. - 20. lekce - znaky: 2. lekce / 3. lekce / 4. lekce / 5. lekce / 6. lekce / 7. lekce / 8. lekce / 9. lekce / 10. lekce / 11. lekce / 12. lekce / 13. lekce / 14. lekce / 15. lekce / 16. lekce / 17. lekce / 18. lekce / 19. lekce / 20. lekce
 • Kartičky ke slovíčkům k učebnici Japonština (PDF, určeno k oboustrannému tisku)

 • Lekce 1 a 2
 • Lekce 3 a 4
 • Lekce 5 a 6
 • Lekce 7 a 8
 • Lekce 9 a 10
 • Lekce 11 a 12
 • Lekce 13 a 14
 • Lekce 15 a 16
 • Lekce 17 a 18
 • Lekce 19 a 20
 • Souhrny gramatiky v latince

 • Souhrn 1 (představování, pozdravy, zdvořilostní přípony, spona DA/DESU, větné tázací partikule KA/NO, otázky a odpovědi)
 • Souhrn 2 (poděkování, číslovky 1-10, partikule WA, NO, národy a národnosti)
 • Souhrn 3 (ukazovací a tázací zájmena, rodina: skromné a zdvořilé výrazy)
 • Souhrn 4 (slovesa ARU/IRU, partikule NI, GA, osobní zájmena, přivlastňovací vazby)
 • Souhrn 5 (pomocná jména místní: UE, NAKA, ŠITA, HIDARI, MIGI, SOBA, partikule MO)
 • Souhrn 6 (místní zájmena KOKO/SOKO/ASOKO, další pomocná jména, spojení partikulí NI MO)
 • Souhrn 7 (základní slovesa, vazby s partikulemi WO (O), HE (E), DE)
 • Souhrn 8 (časování adjektiv, barvy)