obrazekKurzy japonštiny v Karlíně:
Japonština podzim 2014Pomůcky ke studiu:
Kartičky abeced a znaků k učebnici
Japonština (formát PDF)


1. lekce - abecedy:
hiragana / katakana

2. až 20. lekce: znaky
2. lekce  3. lekce  4. lekce  5. lekce  6. lekce  7. lekce  8. lekce  9. lekce  10. lekce  11. lekce
12. lekce  13. lekce  14. lekce  15. lekce  16. lekce  17. lekce  18. lekce  19. lekce  20. lekce


Kartičky ke slovíčkům učebnice
Japonština (formát PDF k oboustrannému tisku)

1. a 2. lekce 
3. a 4. lekce  5. a 6. lekce  7. a 8. lekce  9. a 10. lekce
11. a 12
. lekce  13. a 14. lekce  15. a 16. lekce  17. a 18. lekce  19. a 20. lekce

Souhrny gramatiky v latince
(formát PDF)
Souhrn 1 (představování, pozdravy, zdvořilostní přípony, spona DA/DESU, větné tázací partikule KA/NO, otázky a odpovědi)
Souhrn 2 (poděkování, číslovky 1-10, partikule WA, NO, národy a národnosti)
Souhrn 3 (ukazovací a tázací zájmena, rodina: skromné a zdvořilé výrazy)
Souhrn 4 (slovesa ARU/IRU, partikule NI, GA, osobní zájmena, přivlastňovací vazby)
Souhrn 5 (pomocná jména místní: UE, NAKA, ŠITA, HIDARI, MIGI, SOBA, partikule MO)
Souhrn 6 (místní zájmena KOKO/SOKO/ASOKO, další pomocná jména, spojení partikulí NI MO)
Souhrn 7 (základní slovesa, vazby s partikulemi WO (O), HE (E), DE)
Souhrn 8 (časování adjektiv, barvy)

Kontakt pro další dotazy:

E-mail: japonstina@gmail.com   

Telefon: 603904623

 

Zpět na hlavní stránku kurzů japonštiny

Obchod s japonským zbožím a řada užitečných informací: www.susi.cz

Pomaturitní studium japonštiny v JŠ Spěváček

© Denisa Vostrá