Svět přízraků a svět srdce

Příběh prince Gendžiho je jako každý starodávný příběh samozřejmě do jisté míry dílo s náboženským, ba spiritualistickým pozadím, ale na druhé straně je to i dílo velmi střízlivé a realistické. V rovině náboženské i spritualistické autorka přejímá světový názor, který byl na heianském dvoře obvyklý, totiž že osudy lidí jsou řízeny mystikou čísel a pohyby bohů, že jsou nešťastné dny, nevhodné k nejrůznějším úkolům, včetně pouhého opuštění domu, mytí vlasů nebo stříhání nehtů, nebo že choroby jsou vyvolávány nenávistí živých či mrtvých duchů jiných osob.

Konfuciánské představy o nadřazenosti a podřízenosti ve společnosti, šamanistické představy o roli duchů i indické představy o roli karmy, o neuniknutelnosti osudu a o vzájemném vztahu individuálních činů a jejich následků, to vše sehrává v tomto díle svou tradiční roli. Na druhé straně je dílo psáno tak, že všechny zdánlivě nadpřirozené úkazy nebo jevy, podmíněné skrytou etickou filozofií, lze řešit i přirozenou cestou, například jako autentické projevy lidské psychologie a víry. Ostatně Gendži sám dává najevo jisté pohrdání pověrami, když využívá doporučených okružních cest ve dny zákazu přímého postupu určitým směrem jako vítané příležitosti k zahálce a záletům.

Jindy se paralelně nabízí interpretace nadpřirozená i přirozená: Zavraždila matku prince Gendžiho zbytněná nenávist císařovy milostnice a matčiných vlastních družek, nebo zemřela na souchotiny s osudným průběhem, který je v díle líčen zcela zasvěceně a přesvědčivě? Zabil paní Svlačce s večerní tváří putující duch žárlivé paní ze Šesté ulice, nebo byl skutečnou příčinou náhlého úmrtí záchvat těhotné ženy a Gendžiho sen o záhadné postavě nad lůžkem umírající je jen důsledkem muk vyvolaných špatným svědomím? Zabil duch paní ze Šesté ulice i Kašiwagiho (Duba), který se provinil proti Gendžimu a vzápětí se roznemohl, nebo i zde bylo vykonavatelem „osudu“ vědomí, podvědomí a svědomí? Posedl nakonec týž duch i paní Fialku i pana Gendžiho, nebo jsou oba obětí utrpení, u jehož kolébky stojí Gendžiho potlačovaná, a přesto neutišitelná vášnivost a ctižádost? A kdo vlastně tak potrestal rodinu Osmého prince, potomky paní Kókiden, jež kdysi uštvala Gendžiho matku? Není příčinou její vlastní výchova potomků k nezlomné sebejistotě a hrdosti a slepá víra ve výsady povrchního lidského světa, v němž jeden prostě přišel na scénu o trochu dřív nebo se narodil poněkud známějšímu otci či matce?

Ani neskonalé odříkání a pokání daleko od císařského města Osmému princi nepomůže, aby překonal aroganci, kterou mu vštípili mocní a intrikánští předkové, a přijal za vlastní svou tajnou nemanželskou dceru, onu Bludnou bárku Ukifune.

Zpět na hlavní stránku Příběhu prince Gendžiho