DVDenisa Vostrá
Učebnice Japonština (FCB),  překladyčlánkyredakční činnost
Další aktivity:  Idžin kabukiVýstava fotografií Okno do Japonska, Japanologické tábory 2008-2014 (fotogalerie)
Stránky k japonské literatuře: 
Básnická sbírka Manjóšú,   Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho

Učebna: Praha 8, Křižíkova 78

Kurzy japonštiny:
AKTUÁLNĚ:
Japonština podzim 2015


NĚCO NAVÍC:
Pomůcky ke studiu japonštiny (kartičky ke znakům, souhrny gramatiky apod.)

Mgr. Ing. Denisa Vostrá
1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha
1985—1990 VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství
1990—1997 FF UK Praha, obor Japanologie
1994—1995 studijní pobyt v Paříži
od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
od 2001 práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
od 2003 spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk (FCB) apod.)
2004—2007 testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
2006—2013 výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
od září 2009 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby
od září 2009 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
20092010 výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
od října 2010 výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze
od září 2013 výuka japonštiny na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze