Denisa Vostrá

Životopis

 • 1980 — 1984 - Gymnázium Jana Nerudy, Praha
 • 1985 — 1990 - VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství (Ing.)
 • 1990 — 1997 - FF UK Praha, obor Japanologie (Mgr.)
 • 1994 — 1995 - studijní pobyt v Paříži
 • od 1997 - překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
 • od 2001 - práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
 • 2001 — 2007 - výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
 • od 2003 - spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk apod.)
 • 2004 — 2007 - testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
 • 2006 — 2013 - výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
 • 2009 — 2015 - doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby (Ph.D.)
 • 2009 — 2010 - výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
 • od září 2009 - výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
 • od října 2010 - výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze
 • od září 2013 - výuka japonštiny a japonských reálií na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze
 • od října 2015 - výuka předmětů Japonská scénická kultura a Japonské divadlo na Slezské univerzitě v Opavě