Autorčin příběh I.: Děvče bez vyhlídek a šlechtična ducha
Murasaki Šikibu
Tosa Micuoka: Murasaki Šikibu
Děvče bez vyhlídek
Přesná data narození a úmrtí paní Murasaki Šikibu (978? až 1025?) neznáme... Otec autorky, básník Fudžiwara Tametoki, pocházel ze severní větve mocného rodu Fudžiwara, který v polomatriarchální společnosti dodával dcery významných otců členům císařského rodu. Předkem Tametokiho v šestém koleni byl člen významného rodu Fudžiwara, Fujucugu. Potomci Fujucugua se generaci od generace početně rozrůstali, ale jejich politické ambice neodvolatelně klesaly. Již synovi Fujucuga, významnému básníku Jošikadovi, nezbývalo mnoho lepších možností, než hledat kariéru jako guvernér v kterési odlehlé, „barbarské“ provincii. Ale osud nikdy jenom nedává ani jenom nebere, zisk je obvykle i ztráta, a ztráta může být zisk. Úpadek mocenského vlivu byl podivuhodně vyvážen vzrůstajícím literárním talentem členů rodiny.

Praděd paní Murasaki, Kanesuke (řečený Cucumi čúnagon, druhý rada Od hráze, jeden ze šestatřiceti ocenovaných básníků), byl věrným druhem mistra nad mistry Ki no Curajukiho, hlavního kompilátora první císařské antologie Kokinšú z r. 920. Děd autorky Masatada byl rovněž slavný básník. Otec Tametoki byl pak navíc i znalcem čínské poezie a třináct z jeho nejlepších děl se skví v sinojaponské antologii Nekrásnější dary našeho věku (Hončó reisó). Jak je však pro významné literáty typické, po velkých a uznávaných literárních úspěších nedal na sebe dlouho čekat politický krach. Setrvání autorčina ušlechtilého a vzdělaného otce v císařském městě se záhy stalo neúnosným a Tametoki musel začít ucházet o místa, na něž bylo členovi rodu Fudžiwara při sebevětším politickém antitalentu dosti těžké klesnout.

V zoufalství a s nekonečným sebezapřením požádal Tametoki o místo guvernéra v odlehlé mrazivé provincii Předního Ečizenu (dnešní prefektura Fukui), jež byla odnepaměti posledním útočištěm pro vypuzence z ústředních oblastí, jakými byli příbuzní legendárního starověkého císaře Keiteie, později buddhističtí mistři Dógen a Rennjo, nebo poražení bojovníci, mezi něž patří Nitta Jošisada se svou ztracenou přílbou (takříkajíc zázračně objevenou v areálu místní školy). Tametoki žádal o své „místo ve Fukui“ zprvu bezvýsledně, a když je nakonec přece jen získal, sepsal mistrovským způsobem poníženou petice, jejíž nádherná čínština nepochybně ohromila i učence vysokého učení v císařském Kjótu: „Prokřehlý badatel nad svými knihami, šílený bard mrazivých nocí, dočkal se rána. Krvavé slzy mi ztřísnily líce. Dnes byly vypsány ceny, hlášena jmenování. Jen bílé listy a modré z nebe zůstaly očím, jež hledí do prázdna...“

Šlechtična ducha
I za tento drobný úspěch si osud vzal daň. Syn Tametokiho se neprojevil jako nadaný básník a stará rodová tradice se zdála být neodvolatelně přerušena... Ledaže by se otec odvážil vychovat jako syna dívku, mladší dceru, která o to projevila tak mimořádný zájem. „Proč jen se moje děvče nenarodilo jako chlapec?“ naříkal Tametoki, když shledal, že si jeho mladší dcera pamatuje s neobvyklou lehkostí vše, co po léta marně vštěpoval synovi. Dobře věděl, že úspěšné milostné básně jeho starší dcery musela sepsat její mladší sestra: ta starší by snad leckterému heianskému estétovi učarovala snáze, ale rozhodně ne svou poezií. (Soudím tak podle jednoho poměrně záhadného místa v deníku paní Murasaki, kde se objevuje zřejmě nejstarší citace její vlastní básně, která však posloužila její sestře.)

Pravda, poskytnutým vzdělání mohl otec 
ohrozit dceřiny šance k sňatku. Ty ostatně nebyly nikterak valné, když uvážíme, jak neobratným politickým vzorem a ochráncem Tametoki byl. Zbývala jen naděje, že dcera učaruje svými schopnostmi nějakému vášnivému milovníku literatury, případně, že se za ni starší sestra obětuje tak, jak je naznačováno v kapitolách z Udži. A něco takového se svým způsobem také skutečně stalo, protože před odjezdem paní Murasaki z císařského města její starší sestra umírá. Tehdy bylo paní Murasaki asi 23 let. Autorka se loučí s přítelkyní, které také zemřela sestra, básněmi:

Drahé husičky, 
zaneste do města
tento můj dopis.
Jen jej krásně přepište,
jak bych jej nenapsala.

V té zemi mají
horu Čekání a horu Návratu.
I já se dočkám.
Jednou se určitě sejdem
opět v císařském městě!

Ve prospěch dcery jako budoucí nevěsty mluvilo snad ještě také to, že venkovští guvernéři se vracívali ze svých provincií se slušným majetkem, který na venkově nedokázali utratit, a mohli tedy snadno poskytnout dcerám bezchybné vychování a jejich ženichům příjemné zázemí. Ti totiž během mladého manželství i po povinných třech zásnubních nocích obvykle navštěvovali manželku dál v tchánově domě a pokorně spoléhali na tchánovo pohostinství. Otcovy statky mohli dceři bývalého prefekta jistě závidět i mnozí „kariéroví šlechtici“, vlastně placení státní úředníci (ostatně příběh jedné takové dívky najdeme v kapitole Hahakigi, Mizející strom, jež prý původně byla první kapitolou díla). Vzdělání a vychování, jímž otec potenciálně ohrozil dceřinu 
vdavekschopnost, dívce navíc posloužilo jako prostředek k osamostatnění. Žádnou z ponižujících zkušeností spojených s vysláním do venkovské provincie přitom nenechala paní Murasaki ladem: každé obratně využila ve svých příbězích.

Provincie Přední Ečizen, která je dnes čas od času objektem pochybných manévrů severokorejských člunů, byla tehdy místem, kde svévolně přistávaly a pravidelně ztroskotávaly čínské lodě. Dívka se však zřejmě zakázaných stínů z kontinentu nebála. Řekl bych dokonce, že ji vzrušovalo všechno, co nabízelo zakázané ovoce přímého setkání s obdivovanou čínskou kulturou. Přesto byl zdejší pobyt pro paní Murasaki dosti krušný. Svědčí o tom její básně o hoře čerstvého sněhu. Venkované a její družky čerstvě napadlý sníh vítaly, ale paní Murasaki ve své básni naznačuje, že by se z něho radovala, jen kdyby to byl sníh z císařského města...

Zpět na hlavní stránku Příběhu prince Gendžiho