DVDenisa Vostrá

Kniha Předpoklady japonské scéničnosti, Učebnice Japonština (FCB),  překladyčlánkyredakční činnost
Další aktivity:  Idžin kabukiVýstava fotografií Okno do Japonska
Stránky k japonské literatuře:  Básnická sbírka Manjóšú,   Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho

Učebna: Praha 8, KarlínNOVĚ:
Kurzy japonštiny pro podzim/zimu 2017/18


NĚCO NAVÍC:
Pomůcky ke studiu japonštiny (kartičky ke znakům, souhrny gramatiky apod.)

Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D.
1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha

1985—1990 VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství (Ing.)
1990—1997 FF UK Praha, obor Japanologie (Mgr.)
1994—1995 studijní pobyt v Paříži
od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
od 2001 práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
od 2003 spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk (FCB) apod.)
2004—2007 testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
2006—2013 výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
2009—2015 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby (Ph.D.)
2009—2010 výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
od září 2009 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
od října 2010 výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze
od září 2013 výuka japonštiny a japonských reálií na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze
od října 2015 výuka předmětů Japonská scénická kultura a Japonské divadlo na Slezské univerzitě v Opavě