Manjóšú / Deset tisíc listů za starého Japonska

Po francouzštině teprve druhý kompletní překlad tohoto díla do evropských jazyků vytvořil Antonín Líman.


Manjóšú 1 až 4

Sbírka bezpočtu listů, též Sbírka četných generací, obsahuje přes 4500 básní a je v ní zastoupeno 561 autorů (70 žen), císařů, šlechtičen, učenců, ale i prostých pěvců z nižších společenských vrstev. Největší zásluhy na sestavení sbírky měl vzdělaný dvořan Ótomo no Jakamoči (asi 718 až 785), který svou ediční práci dokončil r. 760. Jména četných sběratelů a zapisovatelů básní se nedochovala. Za nejstarší jsou považovány milostné verše 16. japonského císaře Nintokua (vládl 313 až 399).
Sbírka obsahuje přes 4200 básní tanka (dosl. "krátká báseň", pětiverší o 31 slabikách, 5-7-5-7-7), 260 básní čóka ("dlouhá báseň") a 60 básní sedóka ("rytmická báseň" o šesti verších: 5-7-7, 5-7-7). Obecně jsou básně charakterizovány jako "lyrická poezie" (džodžóši) a jejich častým námětem je koloběh proměn v přírodě a jejich splývání s náladami člověka. Současně to jsou zpěvy o lidské vzájemnosti a hlubokých citech
; největší část tvoří verše hovořící o lásce rodičů k dětem a dětí k rodičům, o citových poutech mezi sourozenci, o lásce platonické, milenecké i manželské.
Zápis byl pořizován v době, kdy ještě neexistovala slabičná abeceda kana, básně byly zapsány tzv. manjóganou, tedy čínskými znaky ve fonetickém použití, s přihlédnutím k jejich významu v případech, kde to fonetika dovolovala. Původní text Manjóšú se nedochoval, nejstarší opisy pocházejí z období Heian (794 až 1185) a nejsou úplné.
Japonští odborníci a milovníci Manjóšú spatřují krásu této sbírky jako celku ve skladbě písní srostlých vždy s určitým krajem a prodchnutých jeho atmosférou, ať už to jsou nejpočetnější básně z kraje Jamato a okolních provincií (dnešní oblast Kansai) nebo písně z krajů Azuma (dnešní Kantó), Kjúšú a dalších.
Zdroj: Švarcová, Z. Japonská literatura 712--1868, Praha: Karolinum 2005

Manjóšú. Deset tisíc listů ze starého Japonska, 1.–4. díl. Přeložil Antonín Líman. Praha: Brody 2001 až 2008
ISBN 80-86112-18-7 (1. svazek)
ISBN 80-86112-23-3 (2. svazek)
ISBN 80-86112-27-6 (3. svazek)
ISBN 978-80-86112-28-2 (4. svazek)

Zpět na hlavní stránku Manjóšú