Manjóšú / Deset tisíc listů ze starého Japonska 

Z japonského originálu Manyoshu, vol. I až IV, vydaného nakladatelstvím Kodansha bunko v Tokiu v letech 1980 až 1981 přeložil Antonín Líman. Ve čtyřech svazcích vydalo nakladatelství Brody v Praze v letech 2001 až 2008.


27. října 2009 získal A. V. Líman od Japonské společnosti překladatelů Cenu za významný kulturní přínos. Cenu přebral ředitel Českého centra v Tokiu, Petr Holý.

Převzetí ceny 1
Převzetí ceny 2


báseň č. 3986, kniha XVII


Do skonání věků budou vlny omývat
divoké útesy mysu Šibutani,
já budu věčně vzpomínat na dávnou slávu...

Mys Šibutani

Komentáře překladatele Antonína Límana k básním obsaženým ve sbírce Manjóšú:
Kult slivoní
Nářek nad hrobem milovaného bratra

Staré sídelní město Asuka
Hold posvátnému nápoji
Tři posvátné hory Jamata: Kagu, Unebi a Miminaši
Putování s polštářem z trávy
Kulíci, jeřábi a kukačky
Pinie, bambus a javory
Japonské zahrady v Manjóšú
Oblíbené květiny v Manjóšú: hagi, střemcha, hvozdíček
Radosti a trápení lásky
Tanabata, svátek setkání hvězdných milenců

Více informací o sbírce Manjóšú a jejím českém překladu
Více informací o překladateli

Stránky Manjóšú vytváří Denisa Vostrá ve spolupráci s překladatelem sbírky Antonínem Límanem.