Japonština — slovníky a klíč

Přebal knihy

Poznámka: obsah této stránky je z roku 2007. Neručíme za aktuálnost, udržování podpory softwaru a funkčnost odkazů.


Třetí svazek učebnice Japonština (autorky Dita Nymburská, Denisa Vostrá a Mami Sawatari, ISBN 978-80-7335-074-1, vydalo nakladatelství LEDA v roce 2007).

Obsahuje japonsko-český slovníček, česko-japonský slovníček a klíč ke všem cvičením ze svazku Japonština i ze svazku Japonština — písmo.

U každého hesla je v obou slovníčcích uvedeno:

  • japonské slovo slabičnou abecedou (hiraganou či katakanou)
  • japonské slovo ve znacích - znaky jsou zde použity i u těch slovíček, která mají v příslušné lekci jen zápis slabičnou abecedou - pokud tedy u slovíčka v lekci nejsou znaky (příslušné znaky jsou probírány až v pozdější lekci, nebo nejsou v učebnici probrány vůbec), najdete znakový zápis zde ve slovníčku
  • český význam
  • lekce, ve kterých je výraz probírán - např. L9 pro devátou lekci hlavní učebnice či Z9 pro svazek Japonština - písmo, přičemž odkazů do svazku písmo může být i více, je-li tam probráno více znaků z dané složeniny
  • V japonsko-českém slovníčku jsou slova řazena podle slabičných abeced obvyklým způsobem, kdy je teprve sekundárně řazeno podle nigori (čárek a kroužků) a rozdílu hiragana/katakana, podobně jako se v češtině teprve sekundárně řadí podle rozdílu a/á atp.

V poslední části je klíč ke všem cvičením ze svazku Japonština i Japonština - písmo.

V klíči je často uváděna furigana (přepis výslovnosti hiraganou nad znakem) i tehdy, když v odpovídající lekci je už znak považován za dostatečně probraný a je tam uváděn bez furigany (každý nový znak je uváděn s furiganou jen několik lekcí).