Životopis

Denisa Vostrá vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT (1985-1990), japanologii na FF UK (1990-1997) a doktorské studium Teorie a praxe divadelní tvorby na Divadelní fakultě AMU (2009-2015). Věnovala se překládání, působila jako redaktorka a také jako lektorka japonštiny a japonské kultury.

Publikovala řadu článků o japonském jevištním umění v časopise Disk (2003-2012), vydala spolu s kolegyní Ditou Nymburskou a japonskou spolupracovnicí Mami Sawatari učebnicový komplex Japonština (LEDA 2007), je autorkou publikace Předpoklady japonské scéničnosti (KANT 2015) a editorkou Zeamiho Poučení hercům (KANT 2016).

Učí na Metropolitní univerzitě Praha, na Slezské univerzitě v Opavě a na pražském Gymnáziu Jana Nerudy. V jazykové škole Spěváček vede pomaturitní studium japonštiny. V rámci Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU zkoumá možnosti tvůrčího využití specifik japonské estetiky a tradičního jevištního umění v současné divadelní praxi. S nakladatelstvím ExOriente spolupracuje na vydávání titulů z oblasti japonské kultury a v poslední době se věnuje i psaní beletrie.


Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D.

 • 1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha
 • 1985—1990 VŠCHT Praha
  • obor Chemické inženýrství (Ing.)
 • 1990—1997 FF UK Praha
  • obor Japanologie (Mgr.)
 • od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
  • Mladá fronta, Paseka, Vyšehrad, ExOriente
 • 2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
 • od 2003 spolupráce s Ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU
 • 2009—2015 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby (Ph.D.)
 • 2009—2010 výuka na MU Brno
  • Úvod do japanistiky
 • od 2009 výuka v pomaturitním studiu japonštiny JŠ Spěváček, Praha
  • Japonská historie a kultura / Tvarosloví a četba textu
  • vedoucí japonských studií
 • od 2010 výuka na Metropolitní univerzitě Praha
  • Japonská historie a společnost
  • Úvod do studia Japonska / Japonština
 • od 2013 výuka na Gymnáziu Jana Nerudy, Praha
  • Japonština a japonské reálie
 • od 2015 výuka na SLU Opava
  • 2015—2021 Japonská scénická kultura / Japonské tradiční divadlo
  • od 2020 Divadelní vnímání / Kultura scénování a scénická kultura