Japonština

Pomůcky ke studiu japonštiny

Kartičky abeced a znaků k učebnici Japonština

 1. lekce: hiraganakatakana
 2. lekce: znaky
 3. lekce: znaky
 4. lekce: znaky
 5. lekce: znaky
 6. lekce: znaky
 7. lekce: znaky
 8. lekce: znaky
 9. lekce: znaky
 10. lekce: znaky
 11. lekce: znaky
 12. lekce: znaky
 13. lekce: znaky
 14. lekce: znaky
 15. lekce: znaky
 16. lekce: znaky
 17. lekce: znaky
 18. lekce: znaky
 19. lekce: znaky
 20. lekce: znaky

Kartičky ke slovíčkům k učebnici Japonština (určeno k oboustrannému tisku)

Souhrny gramatiky v latince (PDF)

 • Souhrn 1 (představování, pozdravy, zdvořilostní přípony, spona DA/DESU, větné tázací partikule KA/NO, otázky a odpovědi)
 • Souhrn 2 (poděkování, číslovky 1-10, partikule WA, NO, národy a národnosti)
 • Souhrn 3 (ukazovací a tázací zájmena, rodina: skromné a zdvořilé výrazy)
 • Souhrn 4 (slovesa ARU/IRU, partikule NI, GA, osobní zájmena, přivlastňovací vazby)
 • Souhrn 5 (pomocná jména místní: UE, NAKA, ŠITA, HIDARI, MIGI, SOBA, partikule MO)
 • Souhrn 6 (místní zájmena KOKO/SOKO/ASOKO, další pomocná jména, spojení partikulí NI MO)
 • Souhrn 7 (základní slovesa, vazby s partikulemi WO (O), HE (E), DE)
 • Souhrn 8 (časování adjektiv, barvy)