Japonština — písmo

Druhý svazek kompletu Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari: Japonština. Rozpis tahů Petr Holý.

Přebal knihy

Poznámka: obsah této stránky je z roku 2007. Neručíme za aktuálnost, udržování podpory softwaru a funkčnost odkazů.


Můžete si prohlédnout tuto ukázku ze svazku Japonština - písmo (celý svazek má 120 stran, toto ukázkové pdf jich obsahuje 13 a je velké 1MB).

Ke svazku je přiloženo CD s textovým editorem JWPce.

Zpracování jednoho znaku

Čísla pod rozpisem tahů umožňují znak rychle najít ve vybraných slovnících.

Znak bydlet

V první lekci svazku Japonština - písmo je probrána hiragana a katakana.

Výslovnost japonských abeced je na prvním audio CD, které je přiloženo k hlavnímu svazku.

V dalších lekcích jsou probrány tyto znaky: